Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 Інформаційні пам"ятки: "Заходи забезпечення безпеки особи", "Право особи на забезпечення безпеки", "Як громадянам захистити власне майно?"

     Нормативні документи

Відомчі документи:

Перелік урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства

 Сімейний Кодекс України
 Закон України від 01.06.2000 № 1768-III «Про охорону дитинства»
  Указ Президента України  "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків" №197/98 від 17.03.98
  Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" № 823 від 25.08.2005 р.
  Розпорядження Президента України від 11.06.2007 № 119 «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків»
  Розпорядження КМУ від 11.05.2006 № 263-р Концепція Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
  Розпорядження КМУ  "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" № 444-р від 03.11.05 
  Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.02.2003 № 6505 про поліпшення умов утримання дітей-сиріт
  Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.06.2004 № 1743-IV про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей
  Доручення ХОДА від 29.03.2007 № 01-24/1827 щодо встановлення юридичного статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дотримання їх житлових та майнових прав
  Доручення Прем’єр-Міністра  України  від 03.06.2004 № 1743-IV, розпорядження ХОДА від 17.09.2000 № 659 про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей
  План заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство» на період до 2015 року
  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 12  «Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
  Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2002 №762 «Про Концепцію Міністерства освіти і науки України щодо профілактики залучення дітей до незаконних форм праці»
  Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»
Соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  Про   Стратегію упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року:http://gupszn.odessa.gov.ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=1110&id=135
ПРО ПІЛЬГИ БАГАТОДІТНИМ СІМ’ЯМ. У зв’язку з набуттям з 1 січня 2010 року чинності змін до Закону України "Про охорону дитинства", якими передбачено надання пільг багатодітним сім’ям, надаємо роз’яснення Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на найбільш поширені запитання щодо віднесення до категорії багатодітних тих чи інших конкретних сімей: http://state-gov.sumy.ua/2010/06/03/pro_plgi_bagatodtnim_smjam.html