Освітній процес, робочий навчальний план на навчальний рік

Робочий навчальний план на 2020/2021 н.р.

Пріоритетні напрями діяльності нашого закладу дошкільної освіти:

·         гуманітарний, що передбачає створення для дитини спиятливих умов реалізації всіх її можливостей, розвитку її природніх задатків та творчих здібностей;

·         фізкультурно-оздоровчий, що передбачає збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини.

Головна мета діяльність  закладу дошкільної освіти «Забезпечити жителів мікрорайону  закладу  доступною та якісною освітою на засадах демократизації освіти, соціального захисту учасників освітнього  процесу, культивації суспільної моралі та духовності в освітній процес, інноваційного розвитку освіти».        

Враховуючи  досягнення та перспективи розвитку  закладу дошкільної освіти та виходячи з аналізу роботи за минулий навчальний рік, колектив  закладу визначив такі основні завдання на 2020/2021 навчальний рік:

  1. Продовжити системну фізкультурно-оздоровчу роботу шляхом організації спортивних ігор та впровадження здоров’язберігаючих технологій (степ-аеробіки, фітбол-гімнастики, роуп-скіппінг та хула-хуп гімнастики), впроваджуючи ідеї педагогіки партнерства.
  2. Удосконалити систему освітньої роботи з формування  в дошкільників навичок спілкування, досвіду соціальної поведінки  шляхом реалізації парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6 років «Вчимося жити разом».
  3. Оптимізувати  впровадження технології Mind Mapping шляхом використання матеріалів фахових  Е-журналів та  використання можливостей віртуального методичного кабінету.

Науково-методична тема, над якою працює педагогічний колектив  закладу: "Використання інформаційно-комунікативних технологій з метою підвищення якості дошкільної освіти".