Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Правила прийому до закладу

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №119

Для зарахування дитини до  закладу дошкільної освіти необхідн підготувати такі документи:
 • Заява від батьків для зарахування дитини до  закладу.
 • Дві копії свідоцтва про народження дитини.
 • Виписка  із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63).
 • Довідка дільничного педіатра про епідеміологічне оточення.
 • Зарахування дитини до спеціалізованої групи здійснюється за наявності витягу з протоколу засідання Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації та направлення Головного управління освіти.
 • Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.
 • Направлення у даний  заклад дошкільної освіти, видане районним реєстратором.

 

Шановні батьки!

За допомогою  електронної реєстрації дітей до  закладів дошкільної освіти  району, яка здійснюється батьками або особами, які їх замінюють, чи районним реєстратором (за зверненням батьків), Ви можете  заповнити заявку  за встановленою формою на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади»

Адміністратор електронної реєстрації дітей для прийому в заклади дошкільної освіти Київського району:

Черняк Вікторія Анатоліївна, головний спеціаліст Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 26
Прийом відвідувачів:
середа з 15.00-18.00
Тел.: (057) 725-24-84
e-mail: [email protected]

Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в заклади дошкільної освіти м. Харкова заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):

Про дитину:
Прізвище, ім’я, по батькові.
Дата народження.

Заклад дошкільної осввіти, який обрали батьки або особи, які їх замінюють.
Бажаний рік для зарахування дитини до ЗДО.
Адреса проживання. 
Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.
Інформація про наявність встановлених пільг.

Про батьків:
Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють. 
Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.
Контактні дані (телефон, електронна адреса).

Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо). Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці. 

Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до районного реєстратора з оригіналами (копіями) документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви сканкопії зазначених документів. Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється районним реєстратором.

Заявник має можливість обрати лише один  заклад дошкільної освіти для реєстрації своєї дитини.

Документи, які необхідні для зарахування дитини:

У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати керівнику закладу дошкільної освіти:

 • Направлення у даний заклад дошкільної освіти, виданого районним реєстратором,
 • документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами) (Дивись вище).
Порядок оплати за харчування дитини:
 •  Розмір плати за харчування дітей встановлюють місцеві органи виконавчої влади.
 • Плата за харчування дітей вноситься щомісяця до банківських установ до 10 числа поточного місяця.
 • Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу дошкільної освіти.
 • За дні, у які дитина не відвідувала заклад, плата з батьків не справляється. У цьому випадку, у наступному місяці здійснюється перерахування оплати.
 • Батьки надають сплачену квитанцію вихователю, або пересилають на електронну адресу закладу  ([email protected]) електронну версію квитанціїї, прописуючи у назві листа прізвище та ім'я дитини та назву групи, яку відвідує дитина.
 • У разі тимчасової відсутності дитини у закладі (хвороба, сімейні обставини), батьки повинні отримати квитанцію  у вихователя до 05 числа поточного місяцяч та сплатити її до 10 числа поточного місяця, повідомити про оплату вихователя, зазнчив дату оплати та назву банківської установи.
 • Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів до централізованої бухгалтерії Управління освіти адміністрації Київського району.
Чи може дитину приводити або забирати з  закладу дошкільної освіти сестрички чи братики  віком до 14 років?

        Часом батьки, затримуючись на роботі або з інших причин, доручають забрати малюка з закладу дошкільної освіти своїм старшим дітям. Розглянемо юридично, чи вправі вихователь відпускати свого вихованця додому у супроводі старших братика чи сестрички.

       Відповідно до частини другої статті 151 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ (СК) батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам. Згідно з частиною третьою статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (далі — Закон про дошкільну освіту) батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності. Заклад дошкільної освіти, у свою чергу, створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання (ч. 2 ст. 11 Закону про дошкільну освіту). Отже,  заклад дошкільної освіти відповідає за безпеку дитини під час її перебування в закладі. Частиною четвертою статті 259 СК визначено, що повнолітні особи мають право брати участь у вихованні своїх неповнолітніх братів та сестер незалежно від місця їхнього проживання. Як визначено у частині другій статті 6 СК: малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років неповнолітньою — у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Положеннями частини першої статті 30 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV (ЦК) передбачено, що цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Згідно зі статтею 31 ЦК фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має часткову цивільну дієздатність і не несе відповідальності за завдану нею шкоду. З огляду на це педагогічний працівник  закладу дошкільної освіти не вправі передавати вихованців малолітнім особам, зокрема їхнім сестрі чи брату.

Джерело: http://www.pedrada.com.ua/article/182-starsh-bratiki-y-sestrichki-dos-zabirayut-vashih-vihovantsv-z-ditsadka?utm_medium=email&utm_source=Uni_Kadrovik&utm_campaign=16_08_2016_DNZZNZ

Будь-яке використання матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання.